LEGENDY WOJEWÓDZTW : BIAŁOSTOCKIEGO, ŁOMŻYŃSKIEGO, SUWALSKIEGO. 1997

Zebrane z różnych źródeł, często poszukiwane legendy Podlasia, Ziemi Łomżyńskiej i Suwalszczyzny.

 

Zasoby zewnętrzne

 

Słowa kluczowe:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +