DĄBROWSKI KAMIL : 33 OBROTY. 2007

Jeden z tomików poetyckich; twórca związany z Białymstokiem.

 

Zasoby zewnętrzne

 

Słowa kluczowe:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +