Kolekcje

Cenne, najcenniejsze...

Cenne, najcenniejsze...

Z najcenniejszych zbiorów Książnicy Podlaskiej...

Cyfrowa literatura piękna

Cyfrowa literatura piękna

Teksty literatury pięknej, dawnej i współczesnej

Regionalia

Regionalia

Materiały związane tematycznie lub osobą autora czy miejscem wydania z regionem

Wydawnictwa Książnicy Podlaskiej

Wydawnictwa Książnicy Podlaskiej

Prezentacja działalności wydawniczej Książnicy Podlaskiej

Z historii Książnicy Podlaskiej

Z historii Książnicy Podlaskiej

Materiały związane z historią biblioteki (od 1910 r.)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +