Książka i prasa 1901-1918

Wśród materiałów tego okresu zwraca uwagę Gazeta Białostocka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom Białegostoku i ziemi grodzieńskiej, redagowane przez Konstantego Kosińskiego. Był to pierwszy w historii Białegostoku tygodnik polski. W Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej, znalazły się numery z lat 1912-1915. W w latach 1916-1919 ukazywał się w języku niemieckim, z wkładkami w języku polskim i jidisz - Bialystoker Zeitung. Numery zamieszczone w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej pochodzą częściowo ze zbiorów Książnicy Podlaskiej, a częściowo zostały pozyskane w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

Publikacje

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +