Region XIX w.

XIX wieczne zasoby regionalne przynależą do Narodowego Zasobu Bibliotecznego (zbiory podlegające szczególnej ochronie). Na kolekcję składają się materiały związane treścią z Ziemią Podlaską, autorstwa osób stąd pochodzących i tutaj wydane. Wśród książek znalazły się m. in. utwory Zygmunta Glogera, braci Jana i Antoniego Wagów, Krzysztofa Kluka, Michała Federowskiego.


Na uwagę zasługują białostockie druki urzędowe z przełomu XVIII/XIX wieku, pochodzące z drukarni Jana Kantera, przejętej następnie przez Jana Appelbauma. W zasobach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej zamieszczono też rosyjskojęzyczne materiały nt. Białegostoku i Guberni Łomżyńskiej wydane w XIX wieku.


 

Publikacje

GLOGER ZYGMUNT: ZABAWY, GRY, ZAGADKI. ŻARTY I PRZYPOWIEŚCI. WARSZAWA 1900

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +