Wydawnictwa Książnicy Podlaskiej

Działalność wydawnicza wpisuje się w kulturotwórczą rolę Książnicy. Na dużą skalę biblioteka rozwinęła ją pod koniec lat 90-tych i do dziś pozostaje ona jej domeną. Dorobek wydawniczy za lata 1997-2011 zamyka się liczbą ponad 130 tytułów. Na główne kierunki działalności edytorskiej składają się publikacje literackie, prace dotyczące regionu, kolejne tomy bibliografii regionalnej, materiały bibliotekoznawcze, wydawnictwa okolicznościowe. Na dużą skalę realizowane są prace redakcyjne i translatorskie.

 

Podkolekcje

BIBLIOTEKOZNAWSTWO, MATERIAŁY METODYCZNE

Publikacje autorstwa bibliotekarzy Książnicy Podlaskiej i współpracowników biblioteki

CZASOPISMA

Periodyki wydawane przez Książnicę Podlaską

LITERATURA PIĘKNA

Teksty literackie to podstawowy kierunek działalności wydawniczej Książnicy Podlaskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +