Z historii Książnicy Podlaskiej

Początki Książnicy Podlaskiej sięgają 1910 roku, kiedy to w domu Kempnera przy ul. Niemieckiej znalazła siedzibę nowo utworzona biblioteka miejska w Białymstoku. Dzięki staraniom Towarzystwa ds. Zakładania i Utrzymywania Bibliotek Publicznych, 1 lipca 1910 roku otwarto czytelnię, a rok później wypożyczalnię.

 

Podkolekcje

DAWNE KRONIKI...

Kroniki Książnicy Podlaskiej od 1929 roku

INFORMATORY, PRZEWODNIKI

Informacja o nas dawniej i dziś...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +