Regionalia

Zbiór regionaliów gromadzony jest w Książnicy Podlaskiej systematycznie od wielu lat. Cała kolekcja liczy obecnie ok. 20000 voluminów książek i ponad 800 tytułów czasopism. Zasób uzupełniają zbiory specjalne: regionalne stare druki, rękopisy, druki ulotne, fotografie, dokumenty życia społecznego. Jako biblioteka wojewódzka, Książnica jest zobowiązana do dokumentowania piśmiennictwa związanego z regionem – i realizuje to zadanie również poprzez cyfryzację zbiorów. W pierwszej kolejności digitalizowane są materiały najcenniejsze, zagrożone degradacją, o historycznej wartości, znajdujące się w większości w domenie publicznej. Zbiory współczesne, chronione prawem autorskim, digitalizowane są w wyborze. W cyfrowych zasobach reprezentowane są różne gatunki wydawnicze i piśmiennicze (książki, czasopisma, jednodniówki, druki ulotne, mapy i plany).

 

Podkolekcje

KSIĄŻKA I PRASA 1901-1918

Pochodzące z początku wieku materiały związane z Podlasiem, Białymstokiem

MIĘDZYWOJNIE

Prezentacja dorobku edytorskiego 1918-1939 r.

REGION XIX W.

Zasoby związane z regionem 1801-1900

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +