Z Biblioteki Elizy Orzeszkowej

W zbiorach Książnicy Podlaskiej znajdują się pamiątki po Elizie Orzeszkowej w postaci książek pochodzących z jej prywatnej biblioteki. Kolekcja, będąca fragmentem biblioteki pisarki, liczy 38 pozycji. Wszystkie książki ze zbioru są opatrzone niewielką podłużną pieczątką o treści: El. Orzeszkowa. Kilka tomów zawiera autograf pisarki – odręczny podpis: El. Orzeszkowa.


Na kolekcję składa się prawie wyłącznie literatura piękna. Jedenaście książek jest autorstwa samej Orzeszkowej. Dziewięć to utwory Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pozostałe - dzieła różnych pisarzy, w ogromnej przewadze polskich; tylko dwa teksty to literatura obca (Z głębi morza Charles'a Dickensa oraz Fasma dramat Arturo Collaudi). Książki z kolekcji są różnogatunkowe. Znajdujemy wśród nich utwory poetyckie Hajoty (Heleny Pajzderskiej), Aleksandra Kraushara, Wacława Rolicz-Liedera i innych. Prozę reprezentują m. in. Nowele Stanisława Grudzińskiego, Romans Gąski Teresy Prażmowskiej, O niej Mariana Gawalewicza. Z utworów dramatycznych znalazły się w zbiorze, poza wspomnianym tekstem Collaudiego, Cudotwórca Wilhelma Feldmana i Poświęcenie Jana Chęcińskiego. Teksty typowo literackie uzupełniają Piosenki gminne ludu pińskiego zebrane przez Romualda Zienkiewicza. Wybrane książki ze zbioru opatrzone są znakami własnościowymi Wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w postaci owalnej pieczęci lub ekslibrisu: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie. Zwracają uwagę tomy z osobistymi dedykacjami współczesnych autorki - pisarzy, tłumaczy, publicystów. Zachowały się dedykacje Hieronima Druckiego-Lubeckiego, Wilhelma Feldmana, Zofii Grudzińskiej, Heleny Pajzderskiej (Hajoty), Teresy Prażmowskiej Wołowskiej i Ludwika Zamenhofa.


Wszystkie książki z kolekcji zostały zdigitalizowane i są dostępne w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

Publikacje

GRUDZIŃSKI, STANISŁAW : NOWELE. WARSZAWA 1887

KRAUSHAR ALEKSANDER : LISTKI : ZBIOREK POEZYJ. WARSZAWA 1863

ZAMENHOF LUDWIK : MARTA. PARYŻ 1910

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +