Informatory, przewodniki

W historii Książnicy Podlaskiej kilkakrotnie przygotowywano materiały informacyjne o działalności biblioteki. Często dobrą okazją podjęcia prac były jubileusze...

 

Publikacje

KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. 2010

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU : INFORMATOR. 1990

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁYMSTOKU : [ULOTKA]. 1957

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +