Dawne kroniki...

W zasobach biblioteki znajduje się kilkanaście kronik, począwszy od datowanej na rok 1929 do najnowszych. W kronikach zachowały się pamiątkowe wpisy i zdjęcia, notatki prasowe, wybrane dokumenty.


 

Publikacje

KRONIKA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Z LAT 1929-1938

ZŁOTA KSIĘGA WIMBP W BIAŁYMSTOKU. 1969

ZŁOTY KŁOS DLA TWÓRCY, SREBRNY DLA CZYTELNIKÓW : KRONIKA Z LAT 1967-1979

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +