Rękopisy

Zbiór rękopisów Książnicy Podlaskiej jest niewielki. Głównie składa się z rękopisów literackich współczesnych twórców regionalnych. Z dawnych rękopisów prezentujemy trzy, znajdujące się w Dziale Zbiorów Specjalnych.

 

Publikacje

GENIUSZ STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO...

JAKUB FELIKS MICHELIS : NOTA DO PRZEŚWIETNEY KOMISSYI ZIEMI BIELSKIEY, 1794

ODGŁOS ŻAŁOŚNEY WALETY... 175?

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +