Stare druki

Kolekcja starych druków, chociaż ilościowo niewielka, zawiera wybór druków rzadkich i cennych. Szczególną wartość przedstawiają druki supraskie - z drukarni ojców bazylianów, działającej w latach 1695-1803.

 

Publikacje

DIDEROT DENIS, MORALISCHE ERZAEHLUNGEN UND IDYLLEN, ZURICH 1772

ZANKIEWICZ DEMETRYUSZ : WODZ MALUTKICH TO IEST NAUKA CHRZESCIANSKA... , SUPRAŚL 1765

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +