Bibliotekoznawstwo, materiały metodyczne

Książnica Podlaska jako biblioteka publiczna stopnia wojewódzkiego, a od 2012 roku również naukowa, jest zobowiązana do działań w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Biblioteka wydaje, poza prezentowanymi w kolekcji czasopisma Bibliotekarzem Podlaskim i Głosem Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, także prace samoistne. Od niedawna podjęto również edycję polsko-litewskiej serii Folia Bibliothecalia.

 

Publikacje

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +