Czasopisma

Książnica Podlaska wydaje trzy tytuły czasopism: Bibliotekarz Podlaski, Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego (poprzednio Głos Bibliotek Publicznych Województwa Białostockiego) oraz Rocznik Zabłudowski.

 

Publikacje

BIBLIOTEKARZ PODLASKI : BIAŁYSTOK, ŁOMŻA, SUWAŁKI. 2000 -

GŁOS BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO : BIULETYN INFORMACYJNO-METODYCZNY. 2008-

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +