Inne


Literatura dawna i współczesna. Książki pochodzące z zachowanej fragmentarycznie biblioteki Elizy Orzeszkowej i z biblioteki Wagów. Z testów współczesnych m. in. felietony radiowe Wiesława Szymańskiego Mam do powiedzenia.

 

Publikacje

SZYMAŃSKI WIESŁAW : MAM DO POWIEDZENIA : WYBÓR FELIETONÓW RADIOWYCH. BIAŁYSTOK 2005

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +