Poezja


M. in. poezje współczesnych twórców regionalnych. Zdigitalizowano i zamieszczono w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej wiersze Kamila Dąbrowskiego, Małgorzaty Dobkowskiej, Elżbiety Kozłowskiej-Świątkowskiej, Jana Leończuka, Wiesława Szymańskiego, Janusza Taranienki i innych

 

Publikacje

KOZŁOWSKA-ŚWIĄTKOWSKA ELŻBIETA : BOLERO. BIAŁYSTOK 1990

SZYMAŃSKI WIESŁAW : PODRÓŻ NA WSCHÓD. BIAŁYSTOK 1996

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +