Z literatury dawnej


Teksty poetyckie i powieści. Utwory klasyków i mało znanych twórców regionalnych. Niektóre egzemplarze zawierają dedykacje. W zasobach m. in. utwory Kraszewskiego, Orzeszkowej, Lenartowicza.

 

Publikacje

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +