Międzywojnie

Najbardziej dynamicznym ośrodkiem wydawniczym w dwudziestoleciu międzywojennym był Białystok. Działały tu liczne oficyny wydawnicze, ukazywało się wiele tytułów prasowych. Periodykiem, który był najlepszym źródłem informacji w tym okresie był Dziennik Białostocki, który ukazywał się w latach 1919-1939. Interesującym czasopismem była Jutrzenka Białostocka, miesięcznik poświęcony życiu religijnemu miasta; w PBC numery z lat 1927-1929. Ukazywały się także czasopisma szkolne – Głos Uczniowski (1922-1938), Młoda Myśl (1925-1933). Źródłem informacji o prawie lokalnym tego okresu może być Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego, później Białostocki Dziennik Wojewódzki.


W zasobach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej znalazły też w znaczącym wyborze informatory, księgi adresowe i książki telefoniczne. Część tych materiałów pochodzi ze zbiorów Książnicy Podlaskiej, pozostałe pozyskano z innych bibliotek w Polsce, m. in. z Biblioteki Narodowej, z Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

Publikacje

HALLO BIAŁYSTOK

INFORMATOR KRESOWY WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE NA ROK 1930/1931

INFORMATOR NA WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE NA ROK 1932

PLAN MIASTA BIAŁEGOSTOKU [1938]

PRZEDMIEŚCIE BIAŁOSTOCKIE

SPIS ABONENTÓW BIAŁOSTOCKIEJ SIECI TELEFONÓW POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ, BIAŁYSTOK 1929

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +