Cenne, najcenniejsze...

Wśród najcenniejszych zbiorów Książnicy Podlaskiej znajdują się stare druki, kolekcje ze znakami własnościowymi, nieliczne rękopisy i XIX-wieczne regionalia.

 

Podkolekcje

RĘKOPISY

Z niewielkiej kolekcji rękopisów...

STARE DRUKI

Druki wydane do 1800 r.

VARIA

Cyfrowe rózności...

Z BIBLIOTEKI ELIZY ORZESZKOWEJ

Zachowane w zbiorach Książnicy Podlaskiej książki z prywatnej biblioteki Elizy Orzeszkowej

Z BIBLIOTEKI WAGÓW

Książki z pieczęciami: Dobra Grabowo. Waga

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ Narodowy instytut Audiowizualny Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +